سرپرست آزمايشگاه
 
 دکتر جعفرحیرانی نوبری
 
پست الکترونیک: nobari@eetd.kntu.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
474